Sukces Studentów Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego

W piątek (25 września 2015 r.) studenci Koła Naukowego Forum Prawa Publicznego (Katarzyna Beśka, Mateusz Wnuk i Piotr Gieleciński) otrzymali nagrodę Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za wystąpienie pt. Smart city car parkanaliza wymagań prawnych, ekonomicznych i technicznych międzyplatformowej mobilnej aplikacji do zarządzania miejscami parkingowymi w gminach, wygłoszone w ramach sesji Forum Młodych Mistrzów odbywającej się w ramach XXI Forum Teleinformatyki (24-25 września 2015 r.).

Zwycięski projekt został przygotowany podczas tegorocznych sierpniowych warsztatów naukowych zorganizowanych w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Opiekunem był mgr Krzysztof Świtała, asystent w Katedrze Prawa Informatycznego WPiA UKSW.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach