Obowiązkowe praktyki studenckie

Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału WPiA studenci mają obowiązek odbyć praktykę zawodową. Za odbyte praktyki student otrzymuje punkty ECTS. Warunkiem ukończenia studiów i przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie zaliczenia z odbytych praktyk.

  • Studenci I stopnia – praktyka w wym. 3 tygodni – 4 pkt ects (na II lub III roku)

W sprawie zaliczenia praktyk należy kontaktować się z Panem dr Radosławem Mędrzyckim - pełnomocnikiem Dziekana d/s praktyk studenckich

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach