Gratulacje dla Pani dr Justyny Kurek

W dniach 28 i 29 września 2015 dr Justyna Kurek uczestniczyła w Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec w Krakowie organizowanym przez Instytut Kościuszki. Cybersec to międzynarodowa konferencja,  podczas której ponad 130 eksperów z całego świata debatowało w czterech ścieżkach tematycznych (państwo, biznes, wojsko oraz przyszłość) nad strategiznymi aspektami cyberbezpieczeństwa cywilengo i militarnego. Dr Kurek była liderem breakout session poświęconej nowym ramom regulacyjnym komunikacji elektronicznej oraz panelistą w debacie dotyczącej  partnerstwa publiczno-prywatnego i roli sektora prywatnego w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa.  

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach