Gratulacje dla Pana dr hab. Marka Świerczyńskiego

W XIII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r., dwie nagrody w kategorii praca habilitacyjna, od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymał dr hab. Marek Świerczyński za pracę habilitacyjną „Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym i międzynarodowym”. Serdecznie gratulujemy! 

Link do strony internetowej.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach