Gratulacje dla Pana prof. dr hab. Marka Michalskiego

Dziekan WPiA Pan prof. dr hab. Marek Michalski został powołany w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach