Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 26 października 2015 r. Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach