Gratulacje dla Pana dr Łukasza Kułagi


Z radością informujemy, że w ramach konkursu Opus 9, Preludium 9 i Sonata 9 którego organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego otrzymali cztery granty o łącznej wysokości 423 672,00 zł. Wśród Nagrodzonych jest Pan dr Łukasz Kułaga z Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. Serdecznie gratulujemy!
 
 
Granty otrzymały następujące osoby:
 
dr Monika Anna Mynarska (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) - Ocena wartości i kosztów dzieci z perspektywy cyklu życia (OPUS);
 
dr Katarzyna Anna Jażdżewska (Wydział Nauk Humanistycznych) - Dialog poklasyczny. Przemiany gatunku w starożytności (SONATA);
 
dr Łukasz Kazimierz Kułaga (Wydział Prawa i Administracji) - Zmiana paradygmatu w międzynarodowym prawie inwestycyjnym - w kierunku zrównoważonego podejścia (SONATA);
 
mgr Małgorzata Najderska (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej) - Mocne strony charakteru dzieci i adolescentów w podejściu skoncentrowanym na zmiennych oraz w podejściu skoncentrowanym na osobach (PRELUDIUM).
 
 
Gratulujemy!
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach