Jubileusz 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji

W dniu 6 listopada br. na Wydziale Prawa i Administracji UKSW odbyły się uroczystości związane z inauguracją roku akademickiego 2015/2016 połączone z obchodami jubileuszu 15-lecia wydziału. Uroczystą sesję otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW prof. dr hab. Marek Michalski, który powitał zgromadzonych w auli im. Roberta Schumana członków społeczności akademickiej oraz przybyłych gości, a także na tle zarysu dziejów wydziału przedstawił jego dotychczasowy dorobek uwieńczony uzyskaniem w październiku br. decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo. 

Następnie głos zabrał Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, który wskazał na znaczący wkład Wydziału Prawa i Administracji w rozwój uniwersytetu oraz budowę prestiżu i konkurencyjności uczelni.

Historię wydziału, który powstał wraz z uniwersytetem w 1999 roku, a wyrósł z tradycji Wydziału Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, przedstawiła prof. dr hab. Anna Tarwacka (Zarys historii Wydziału Prawa i Administracji UKSW). Prof. Anna Tarwacka  zaprezentowała także specjalnie wydaną z okazji rocznicy powstania wydziału księgę jubileuszową (Iura et negotia. Księga Jubileuszowa z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, red. naukowa A. Tarwacka, Warszawa 2015), zawierającą prace Profesorów wydziału. W okazałym tomie wydanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer znalazło się kilkanaście rozpraw naukowych reprezentujących lwią część dyscyplin prawniczych uprawianych na wydziale.

Z perspektywy danych statystycznych działalność wydziału w latach 1999-2014 z uwzględnieniem poszczególnych kierunków studiów (prawo, administracja, stosunki międzynarodowe) przedstawiła dr Beata Zbarachewicz.

Następnie wykład na temat Prawo a wartości chrześcijańskie wygłosił Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW ks. prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski, po czym w imieniu Marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika dyplomy honorowe zasłużonym pracownikom wydziału wręczyła zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka dr Katarzyna Kręźlewicz.

Oficjalną część uroczystości zamykała debata przygotowana i przeprowadzona przez studentów wydziału pod kierunkiem dr Marcina Wielca. Jej przedmiotem były kontrowersje wokół nowego kodeksu postępowania karnego.

Uroczystości jubileuszowe zakończyło przyjęcie okolicznościowe.    

GALERIA ZDJĘĆ                                    

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach