Gratulacje dla Pana Bartłomieja Ślempa


Z przyjemnością informujemy, że Pan Bartłomiej Ślemp, student II roku Prawa i członek Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego został laureatem VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Konstytucyjnym, który odbył się 22 stycznia 2016 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 

Konkurs organizowany jest przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy o prawie konstytucyjnym wśród studentów uczelni wyższych. Składa się on z dwóch etapów. Etap pierwszy obejmuje ogólną wiedzę z zakresu polskiego prawa konstytucyjnego. Etap drugi wymaga od uczestników wykazania się wiedzą na temat prawa parlamentarnego. 
 
Laureat dziękuje za pomoc w przygotowaniach Pani dr Ewelinie Gierach.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach