Gratulacje dla Pana Mateusza Jaworskiego

 Z przyjemnością informujemy, że absolwent naszego Wydziału (prawo, program Business Law), Pan Mateusz Jaworski, uzyskał II  miejsce w VIII edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji, organizowanego (już od 2008 roku) przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pracę pt. „Koncepcja kolektywnej pozycji dominującej a antykonkurencyjne praktyki kolektywne na gruncie prawa Unii Europejskiej". Promotorem pracy był dr Michał Będkowski -Kozioł.  Serdecznie gratulujemy!

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach