Jagoda Kwapińska laureatką XX Konkursu Krasomówczego

22 marca 2016r. w Sali Konferencyjnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie odbył się XX Lokalny Konkurs Krasomówczy, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa. Zadanie konkursowe polegało na wygłoszeniu 10-minutowej mowy, symulującej mowę kończącą postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Uczestnicy występowali parami jako przeciwnicy procesowi.

Podstawy wystąpień uczestników stanowiły kazusy z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego przygotowane na podstawie spraw sądowych i wylosowane na 10 dni przed dniem konkursu. Każdej ze stron przysługiwało prawo do 3-minutowej repliki.


Informujemy, że laureatką III miejsca została Jagoda Kwapińska, studentka III roku prawa WPiA UKSW, wiceprezes Koła Naukowego Prawa Prywatnego.  Wybrany kazus dotyczył prawa karnego, a Jagoda Kwapińska występowała w roli oskarżyciela publicznego.

Laureatka składa serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniach doktorowi Adamowi Błachnio.

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach