WPiA UKSW współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej

Mamy przyjemność poinformować, iż WPiA UKSW wraz z WPiA Uniwersytetu Gdańskiego był współorganizatorem II Międzynarodowej Konferencji Finansów Samorządu Terytorialnego, jaka odbyła się w Gdańsku w dniu 25 kwietnia 2016 r. Konferencja ta skupiła przedstawicieli polskiego świata naukowego oraz reprezentantów wydziałów prawa z Czech i ze Słowacji, a także przedstawicieli polskich miast, porozumień samorządów terytorialnych, specjalnych stref ekonomicznych oraz administracji podatkowej.

Tematyka konferencji odnosiła się do zagadnień związanych z finansowaniem zadań samorządu terytorialnego w świetle regulacji Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego.

W sesji plenarnej WPiA UKSW był reprezentowany przez Pana Dziekana prof. dr hab. Marka Michalskiego. Natomiast Pan prodziekan dr hab. Piotr Zapadka, prof. UKSW wygłosił referat nt. dopuszczalności postępowania z wolnej ręki w przypadku projektów infrastrukturalnych realizowanych na rzecz JST w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Serdecznie gratulujemy !!!    

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach