Prodziekan Stacjonarnych Studiów Administracji I stopnia i II stopnia

 

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji  dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW - doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Rzymskiego WPiA UKSW, filolog klasyczny. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa rzymskiego publicznego i prywatnego, współautorką podręcznika „Publiczne prawo rzymskie”, prowadzi interdyscyplinarne badania nad obecnością nawiązań do prawa rzymskiego w tekstach literackich. Pełni funkcję redaktora naukowego czasopisma „Zeszyty Prawnicze”, a także sekretarza serii „Arcana iurisprudentiae”. W latach 2004-2005 była stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
 

Dyżury dla Administracji Stacjonarnej (pok. 1727), obowiązują zapisy w dziekanacie do piatku poprzedzająego wtorkowy dyżur

  • wtorek godz. 9.30-10.30  (od października)

Dyżury dla Administracji Niestacjonarnej (pok.1727)

  • soboty zjazdowe


 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach