Mediacja misją dobrych usług/Mediation as a mission of good office

W dniu 10 października w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja zatytułowana Mediacja misją dobrych usług/Mediation as a mission of good offices, współorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UKSW, Ministerstwo Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej i Wydawnictwo Wolters Kluwer. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony entuzjastów mediacji, co zaowocowało przybyciem ponad 200 gości.

GALERIA ZDJĘĆ

Konferencję otworzyli Dziekan WPiA UKSW prof. dr hab. Marek Michalski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak oraz Prezes Stowarzyszenia Notariuszy RP Anna Ewa Dańko-Roesler.

Ideą konferencji była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami podmiotów kierujących sprawy do mediacji, mediatorami oraz członkami środowisk akademickich, a także osobami aktywnie działającymi na rzecz mediacji w Polsce i za granicą oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań w kwestiach bieżących z  zakresu mediacji.
 

                Wśród prelegentów w ramach sesji plenarnej znaleźli się goście zagraniczni:

  • sędzia dr Felicitas Paller oraz notariusz dr Stephan Prayer z Austrii,
  • Jolanta Tupko-Mazur, mediator z Litwy,
  • Srđan Šimac, mediator z Chorwacji,
  • dr Jil Ahdab, przewodniczący Komitetu Mediacji w IBA z Francji.

Uczestnicy konferencji mieli także okazję wysłuchać referatów wygłoszonych przez polskich specjalistów z dziedziny mediacji:

  • dr Anety Jakubiak-Mirończuk, Zastępcy Dyrektora w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości,
  • dr Marcina Białeckiego, adwokata i mediatora,
  • Jarosława Czarneckiego, notariusza i mediatora.

Nad przebiegiem poszczególnych paneli czuwali moderatorzy: Maciej Tański, Marcin Białecki oraz Monika Stachura.

W drugiej części konferencji, słuchacze dyskutowali w ramach czterech grup roboczych moderowanych przez dr Grzegorza Frączka, mec. Romana Rewalda (Jak rozliczać mediację? Jak doprowadzić do zawarcia skutecznej ugody mediacyjnej?), dr Pawła Skuczyńskiego, dr Tomasza Cyrola, dr Tomasza Antoszka, dr Barbarę Jadwigę Pawlak (Problemy etyczne w mediacji), Prezesa SR w Wołominie s. Mariusza Matusika, mec. Kamila Zawickiego (Mediacja w sądzie – łatwiejsza droga do rozwiązania sporu) oraz dr hab. Ewę Gmurzyńską, mec. Małgorzatę Miszkin-Wojciechowską i mec. Katarzynę Przyłuską-Ciszewską (Kierunek profesjonalizacji zawodu mediatora oraz rola pełnomocników w mediacji).

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i liczne przybycie oraz liczymy na owocną współpracę w przyszłości podczas podobnych wydarzeń.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach