Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Studiów Doktoranckich

W dniu 18 października 2016 r. w Auli Schumana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Studiów Doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UKSW na kierunku prawo.

Uroczystości w Auli Schumana poprzedziła Msza Święta pod przewodnictwem J.E. ks. bp. prof. dr. hab. Rafała Markowskiego, która odbyła się w Kościele św. Józefa przy ul. Wóycickiego 1/3.

Inaugurację roku akademickiego otworzyły przemówienia Pani Prorektor prof. UKSW dr hab. Anny Fidelus, Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Pana prof. dr. hab. Marka Michalskiego i Kierownika Studiów Doktoranckich Księdza prof. UKSW dr. hab. Krzysztofa Warchałowskiego.

Uroczystość uświetnił wykład inauguracyjny Pana prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego pt.: „Stanowienie prawa podatkowego: problemy teoretyczne i funkcjonalne”.

Następnie odbyła się immatrykulacja i wręczenie indeksów doktorantom, po czym Kierownik Studiów Doktoranckich ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Warchałowski zaprezentował program studiów doktoranckich.

Uroczysty charakter Mszy Świętej i inauguracji w Auli Schumana podkreśliło wystąpienie Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć!

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach