Wizyta robocza Przedstawicieli WPiA na Uniwersytecie Viadrina

W dniach 14 – 15 grudnia 2016 roku Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW, Pan dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW oraz mgr Zbigniew Więckowski, Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i PPM, WPiA UKSW przebywali z wizytą roboczą we Frankfurcie nad Odrą.  Celem wyjazdu było pogłębienie współpracy międzynarodowej, szczególnie w obszarze naukowo-badawczym, z Europejskim Uniwersytetem Viadrina oraz wygłoszenie wykładu.

Przedstawiciele Wydziału odbyli dwa oficjalne spotkania. W ramach pierwszego z nich, przeprowadzono rozmowę z Kanclerzem Uniwersytetu Viadrina, Panem Christian Zens’em. Przedmiotem dyskusji były potencjalne obszary współpracy oraz formy współdziałania. Pan Kanclerz wyraził zainteresowanie pogłębianiem relacji pomiędzy dwoma ośrodkami, wyrażając jednocześnie uznanie dla dotychczasowych inicjatyw.  Gospodarzem drugiego spotkania była Dyrektor Departamentu Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Viadrina, Pani Petra Weber.  Rozmowa rozpoczęła się od przedstawienia celu wizyty, której dokonał prof. Świerczyński. Profesor wskazał na dotychczasowe formy współpracy, szczególnie w ramach realizacji programu ERASMUS. Podkreślił chęć pogłębienia współdziałania, szczególnie w obszarze wspólnych projektów naukowo- badawczych, w tym wspólnych badań, konferencji, publikacji. Profesor Świerczyński zwrócił uwagę na gotowość władz Wydziału do sformalizowania współpracy poprzez zawarcie odpowiedniej umowy.

W ramach wizyty, prof. Marek Świerczyński oraz mgr Zbigniew Więckowski wygłosili na Wydziale Prawa Uniwersytetu Viadrina wykład na temat: „Jak być pięknym i bogatym czyli era leków biologicznych w ujęciu prawno-porównawczym.” Prelekcja odbyła się w ramach cyklu wykładów „Strukturalne porównanie polskiego i niemieckiego prawa prywatnego” organizowanych przez Katedrę Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach