Zaproszenie na konsultacje z doradcą zawodowym

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW zaprasza na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym!
Jeśli potrzebujesz pomocy w: przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, portfolio) i zaplanowaniu strategii poszukiwania pracy,

  •   przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej,
  •   poszerzeniu wiedzy o własnych predyspozycjach, umiejętnościach, kompetencjach, motywacji i wartościach,
  •   przeanalizowaniu swoich mocnych i słabych stron oraz określeniu potencjalnych obszarów do rozwoju

wypełnij formularz zgłoszeniowy http://szkolenia.uksw.edu.pl/node/15 .

Nasze konsultacje to sposób, by skuteczniej zadbać o swoją pozycję na rynku pracy.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach