Gratujacje dla Pani Jagody Kwapińskiej

Jagoda Kwapińska studentka IV roku Prawa zdobyła pierwsze miejsce w XXI Lokalnym Konkursie Krasomówczym, który odbył się 9 marca 2017 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów. Laureatka będzie reprezentowała naszą Uczelnię na Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się w maju we Frankfurcie nad Odrą. W skład jury wchodzili mec. Sonia Maliszewska-Kowalczyk, mec. Daniel Dębecki, mec. Michał Fertak oraz dr Maciej Sokołowski.

Zadanie konkursowe polegało na wygłoszeniu 10-minutowej mowy, symulującej mowę kończącą postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Uczestnicy występowali parami jako przeciwnicy procesowi. Podstawy wystąpień uczestników stanowiły kazusy z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego przygotowane na podstawie spraw sądowych i wylosowane na 7 dni przed dniem konkursu. Każdej ze stron przysługiwało prawo do 3-minutowej repliki. Jagoda Kwapińska przygotowała wystąpienie z zakresu prawa cywilnego, w którym reprezentowała pełnomocnika strony pozwanej.

Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie!

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach