STYPENDIA

Poniżej znaleźć można szczegółowe informacje o programach stypendialnych oferowanych przez francuskie władze:

1) Dla studentów WPiA UKSW:

http://www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-master-2

2) Dla Doktorantów WPiA UKSW:

http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-doktorat-cotutelle

3) Stypendia naukowe przeznaczone dla naukowców (przynajmniej ze stopniem doktora) z WPiA UKSW planujących przeprowadzić część badań we Francji:

http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy (ogłoszenie nastąpi w lutym 2017 r.)

4) Program Polonium nakierowany na rozwijanie wymiany naukowej i technologicznej pomiędzy francuskimi i polskimi zespołami badawczym:

http://www.institutfrancais.pl/pl/partnerstwo-hubert-curien-polonium

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach