Podsumowanie i główne wnioski z warsztatu grantowego (21 marca) oraz konferencji NCN (27 marca)

W dniu 21 marca 2017 r. w Sali Rady Wydziału WPiA odbył się warsztat grantowy „Do & Don’t” z udziałem Pani dr Doroty Kiebzak-Mandery – przedstawiciela Narodowego Centrum Nauki, odpowiedzialnego za panel HS5 (zakres prawa i politologii) oraz Pana dra Tomasz Janusa –  kierownika Biura Badań Naukowych. Swoim doświadczeniem w realizacji projektu podzielił się Pan dr Mariusz Szyrski, Pani prof. UKSW dr hab. Anna Tarwacka i Pani dr hab. Renata Kamińska. Prowadzącym zadano liczne pytania.

Podczas warsztatu zwrócono szczególną uwagę na:

•    konstrukcję budżetów wraz z uzasadnieniami (prezentacja dra Tomasz Janusa);
•    przykłady błędów formalnych (typu: nieprawidłowe załączniki, uzupełnione pola w języku polskim zamiast w języku angielskim);
•    prawidłową metodologię badań;
•    konkurs Miniatura.

W marcowym Państwie i Prawie został opublikowany artykuł Pani dr Doroty Kiebzak-Mandery zawierający ważne uwagi dotyczące składania grantów. Papierowy egzemplarz znajduje się w bibliotece WPiA - prosimy o skorzystanie z niego. Wersję elektroniczną może Państwu udostępnić Pan dr Mariusz Szyrski - m.szyrski@uksw.edu.pl

Wkrótce udostępnimy Państwu za pośrednictwem platformy Moodle nagrania z warsztatu grantowego oraz kluczowe materiały (m.in. przykłady wniosków grantowych).

W dniu 27 marca w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Badania prawne w konkursach Narodowego Centrum Nauki”, w której uczestniczyli przedstawiciele WPiA UKSW.

Podczas konferencji zwrócono szczególną uwagę na:
•    dorobek „międzynarodowy” pracowników naukowych, tj.: publikowanie w międzynarodowych czasopismach, artykuły w języku angielskim, udział w badawczych zespołach międzynarodowych;
•    budowanie międzynarodowych zespołów badawczych w grantach NCN;
•    jakość tłumaczeń we wnioskach aplikacyjnych;
•    opis metodologii badań, odnoszący się do badań podstawowych z prawidłowymi pytaniami badawczymi;
•    przemyślane badania oraz wyczerpującą bibliografię.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków grantowych oraz do udziału w kolejnych spotkaniach WPiA w tej sprawie, o których będziemy Państwa na bieżąco informować na stronie wydziałowej w sekcji http://wpia.uksw.edu.pl/aktualnosci-pracownicy

Będziemy wdzięczni za Państwa wszelkie uwagi, propozycje i komentarze dotyczące grantów naukowych. Podajemy nasze adresy kontaktowe: Szyrski Mariusz UKSW <m.szyrski@uksw.edu.pl>, Tarwacka Anna UKSW <a.tarwacka@uksw.edu.pl>, Kamińska Renata UKSW <r_kaminska@uksw.edu.pl>, Janus Tomasz BBN WNH WT <t.janus@uksw.edu.pl>, Wojtczak-Wałachowska Małgorzata UKSW <m.wojtczak@uksw.edu.pl>,  Świerczyński Marek UKSW <m.swierczynski@uksw.edu.pl>

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach