Uroczysta inauguracja Szkoły Bankowości i Finansów

11 kwietnia 2017 roku w obecności ponad 160 uczestników zgromadzonych w Auli im. R. Schumana (Auditorium Maximum UKSW) oraz ponad pół tysiąca śledzących wydarzenie online, Prezes Związku Banków Polskich Pan Krzysztof Pietraszkiewicz oraz Panowie Prodziekani WPiA UKSW: prof. nadzw. dr hab. Piotr Zapadka oraz prof. nadzw. dr hab. Marek Świerczyński dokonali uroczystej inauguracji Szkoły Bankowości i Finansów.

Szkoła Bankowości i Finansów to nowatorski projekt, w którego realizację, poza WPiA UKSW, włączonych jest osiem innych szkół wyższych: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Zielonogórski, Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet w Białymstoku. Dzięki transmisji online i uruchomionemu chat’owi, nie tylko uczestnicy zgromadzeni w Warszawie mieli możliwość czynnego udziału w debacie. Zaproszeni goście odpowiadali na pytania spływające z Wrocławia, Białegostoku oraz Opola.

Udział w seminarium daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku finansowego, oferty produktów bankowych, powszechnych mechanizmów ekonomicznych, a wszystko to przy użyciu nowoczesnych narzędzi dydaktycznych.

Transmisja jest dostępna na następującej stronie internetowej: http://wykladnia.pl/szkola-bankowosci-i-finansow/

Znaczący sukces frekwencyjny oraz nowatorska formuła pozwalają ocenić inaugurację jako wydarzenie bez precedensu i kolejną, skutecznie wykorzystaną szansę do promocji Wydziału jako miejsca, gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością.

Organizatorzy serdecznie dziękują pracownikom naukowym WPiA UKSW za pomoc w organizacji wydarzenia. Szczególne wyrazy uznania za aktywne wsparcie inauguracji skierowane są do Pani dr Magdaleny Wilczek-Karczewskiej, Pana dra Marka Porzeżyńskiego, Pani dr Anny Redy-Ciszewskiej, Pana dra Kamila Czaplickiego, Pana dr Piotra Chybalskiego oraz Pana dra Marcina Romanowskiego.

Organizacja wydarzenia nie byłaby możliwa bez aktywnego wsparcia studentów: Przemysław Furmanek (WRS), Patrycja Sanicka (NZS), Bartłomiej Oręziak (badania naukowe), Hubert Raczyński (koło naukowe), Aleksanda Milanowicz (ambasadorka Becka).

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają koordynatorzy: prof. nadzw. dr hab. Marek Świerczyński - m.swierczynski@uksw.edu.pl, mgr Zbigniew Więckowski - z.wieckowski@uksw.edu.pl

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach