Współpraca z Uniwersytetem Carlosa III de Madrid

W dniach 20 – 21 kwietnia bieżącego roku, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW oraz mgr Zbigniew Więckowski (Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA) w ramach wizyty roboczej w Madrycie, odbyli spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu Carlosa III. Stronę hiszpańską reprezentowały prof. Teresa Rodriguez de las Heras Ballel, prof. Helena Soleto Munoz oraz dr Anna Fiodorova.

 Wśród poruszanych w trakcie rozmów zagadnień znalazły się te dotyczące: wspólnej realizacji projektu utworzenia Centrum Mediacji przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w ramach środków pozyskanych z programu DIALOG, zainicjowania procesu podpisania umowy o współpracy ERASMUS+ oraz umowy o naukowej współpracy bilateralnej, ustalenia możliwości wspólnej realizacji przez oba uniwersytety oraz Uniwersytet w Oxfordzie projektu badawczego dotyczącego Cybersecurity PPP: Addressing Advanced Cyber Security Threats and Threat Actors (DS-07-2017) w ramach programu Horyzont 2020, ustalenia możliwości wspólnego przygotowania programu w języku angielskim II stopnia studiów Człowiek w Cyberprzestrzeni z możliwością otrzymywania przez studentów podwójnego dyplomu UKSW oraz Uniwersytetu Carlosa III de Madrid.

Wizyta przedstawicieli Wydziału Prawa i Administracji UKSW stanowiła element realizacji strategii umiędzynarodowienia Wydziału i została sfinansowana ze środków Programu Santander Universidades Mobility Fund.

 

Uniwersytet Carlosa III (Universidad Carlos III de Madrid) jest państwowym uniwersytetem, utworzonym w 1989 roku. W ramach uniwersytetu funkcjonuje siedem wydziałów, na których studiuje ponad 19 tysięcy studentów, dwadzieścia procent z nich stanowią studenci zagraniczni. Wśród pozostałych uniwersytetów w Hiszpanii, Uniwersytet Carlosa III oferuje największą liczbę kierunków wykładanych dwujęzycznie (hiszpański i angielski) lub jedynie w języku angielskim (ponad 67 % wszystkich kierunków). Uniwersytet dysponuje 870 (osiemset siedemdziesięcioma) umowami o współpracy międzynarodowej z uniwersytetami z 56 (pięćdziesięciu sześciu) krajów.  Każdego roku ponad 40 % studentów bierze udział w projektach międzynarodowych.  

30 grudnia 2016 roku Uniwersytet Carlosa III otrzymał logo HR Excellence in Research, tytuł udzielany przez Komisję Europejską. W Europie tego typu wyróżnieniem, jak dotychczas dysponują jedynie: Aalto University (Finlandia), the University of Oxford, the University of Cambridge (Wielka Brytania) oraz Maastricht University (Holandia).

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach