Konferencja naukowa „Wątpliwe zagadnienia związane z reprezentacją spółek ze szczególnym uwzględnieniem prokury niewłaściwej łącznej”

10 maja 2017 r. na WPiA UKSW odbyła się zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Handlowego konferencja naukowa pt. „Wątpliwe zagadnienia związane z reprezentacją spółek ze szczególnym uwzględnieniem prokury niewłaściwej łącznej”.
Podczas konferencji swoje przemówienia wygłosili: prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska (Reprezentacja spółki kapitałowej w stosunkach z członkami zarządu), Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba (Prokura niewłaściwa ciągle niewłaściwa), Prof. zw. dr hab. Marek Michalski (Elektroniczna forma oświadczeń woli w prawie spółek handlowych), SSR Katarzyna Kuć-Kwaśniewicz (Problematyka reprezentacji spółek z perspektywy sądu rejestrowego), SSO dr Tomasz Szczurowski (Reprezentacja Banku w upadłości), dr Justyna Dąbrowska (Reprezentacja w sprawie o zaskarżenie uchwały zgromadzenia spółki) oraz studentka WPiA UKSW Kinga Jaszczyk (Reprezentacja spółki przy zawieraniu umów z małżonkiem członka zarządu spółki kapitałowej).

Co więcej zaproszeni eksperci wzięli udział w debacie poprowadzonej przez prof. UKSW dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego oraz dr Tomasza Szczurowskiego dotyczącej prokury niewłaściwej łącznej. W dyskusję aktywnie włączyli się licznie przybyli na konferencję adwokaci, radcowie prawni, notariusze, sędziowie, referendarze sądowi oraz studenci. Wystąpienia z rzeczonej konferencji opublikowane zostaną w Monitorze Prawa Handlowego.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim prelegentom za przybycie oraz wygłoszenie referatów, sponsorom tj. Wydziałowi Prawa i Administracji UKSW, Samorządzie Doktorantów, Izbie Notarialnej w Warszawie, Wydawnictwu C.H. Beck oraz Wydawnictwu Wolters Kluwer, oraz Monitorowi Prawa Handlowego jak i portalowi Infor za patronat medialny. Podziękowania kierowane są również do wszystkich uczestników Konferencji.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach