Sprawozdanie doktoranta z pracy naukowo-badawczej

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominam, że jednym z warunków zaliczenia I i II roku studiów doktoranckich jest przedstawienie pisemnego sprawozdania doktoranta z pracy naukowo-badawczej.
Sprawozdanie należy sporządzić, korzystając ze wzoru formularza: Sprawozdanie Doktoranta Studiów Doktoranckich w zakresie Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UKSW z pracy naukowo-badawczej w roku akademickim ..../.....

W/w sprawozdanie należy złożyć w Sekretariacie Studiów Doktoranckich w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2018r.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach