Informacje dotyczące przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Zarządzenie nr 1/2016/2017 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19.05.2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego kończącego studia stacjonarne oraz niestacjonarne I i II stopnia, jednolite studia magisterskie na kierunkach: Administracja, Prawo i Stosunki Międzynarodowe.

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów - Zgodnie z decyzją Nr 6/16 Prorektora  UKSW, należność  naliczana jest w ciągu 7 dni od dnia egzaminu. Absolwent wnosi opłatę w terminie na konto studenta w USP USOS.

W zakładce STUDIA-WYTYCZNE DZIEKANA opublikowane zostały Wytyczne przeprowadzania egz. licencjackich oraz magisterskich na kierunkach: Prawo, Administracja, Stosunki Międzynarodowe oraz określające system oceny prac zaliczeniowych, projektowych i dyplomowych  na WPiA UKSW. Załącznik nr 1 zawiera także szczegółowe wymogi edytorskie, formalne  i metodologiczne prac dyplomowych.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach