Pierwsze habilitacje na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

29 maja, podczas Święta UKSW, po raz pierwszy od czasu uzyskania uprawnień habilitacyjnych przez WPiA, dyplomy doktorów habilitowanych odebrali: Pani dr hab. Renata Kamińska, Pan dr hab. Bartosz Majchrzak i ks. dr hab. Mirosław Kosek.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach