Potwierdzenie odbycia praktyk w formie prowadzenia zajęć

Szanowni Państwo,
w celu uzyskania zaliczenia Praktyk w formie prowadzenia zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 wymagane jest potwierdzenie odbycia praktyk przez opiekuna naukowego i osobę koordynującą zajęcia, a następnie złożenie w/w potwierdzenia w Sekretariacie Studiów Doktoranckich  do 30 września 2018 r.
Proszę o korzystanie z zamieszczonego poniżej wzoru:
Formularz-potwierdzenie odbycia praktyk w formie prowadzenia zajęć

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach