Jagoda Kwapińska laureatką XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Jagoda Kwapińska studentka IV roku Prawa została laureatką trzeciego miejsca XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Mecenas Joanny Agackiej-Indeckiej, który odbył się 19 maja 2017 r.  w Sali Senatu w budynku Głównym Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.<--break- />

Pierwszy etap odbył się już wczesną wiosną w 17 miastach w Polsce. W finałowej rywalizacji wzięło udział 18 uczestników z całego kraju. Jak stwierdziła przewodnicząca jury Prof. nadzw. UZ dr hab. Hanna Paluszkiewicz, poziom wypowiedzi uczestników był wyrównany i niełatwym zadaniem było wyłonienie finałowej trójki.

Zadanie konkursowe polegało na wygłoszeniu 10-minutowej mowy, symulującej mowę kończącą postępowanie przed sądem pierwszej instancji. Uczestnicy występowali parami jako przeciwnicy procesowi. Podstawy wystąpień uczestników stanowiły kazusy z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego przygotowane na podstawie spraw sądowych i wylosowane na 7 dni przed dniem konkursu. Każdej ze stron przysługiwało prawo do 3-minutowej repliki. Jagoda Kwapińska przygotowała wystąpienie z zakresu prawa cywilnego, dotyczące powództwa o ustalenie i praw konsumenckich.

W skład jury wchodzili przedstawiciele uniwersytetów z Poznania, Zielonej Góry i Frankfurtu: prof. Hanna Paluszkiewicz, prof. Tomasz Sokołowski, dr hab. Joanna Długosz, dr Kajetan Górny oraz mecenasi Maciej Trąbski i Krzysztof Szymański wraz z sędzią Sądu Rejonowego w Słubicach Jarosławem Dudziczem.

Laureatka otrzymała nagrodę pieniężną i nagrody rzeczowe.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach