Obowiązek zgłaszania programu do rozliczenia

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku zgłaszania programu do roliczenia. Zwłaszcza Studenci ostatniego roku, któzy chcą zostać dopuszczeni do obrony, po zaliczeniu całej sesji i sprawdzeniu czy w usosie mają wszystkie wpisy, zgłaszają program do rozliczenia. Do obrony dopuszczeni zostają Studenci, któzy złożyli komplet dokumentów oraz mają rozliczony program i status - Absolwent przed obroną.

Pozostali Studenci zgłaszają program do rozliczenia niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich wpisów w systemie usos.

Do rejestracji na kolejny rok studiów zostaną dopuszczeni wyłącznie Studenci wpisani na kolejny rok studiów (2017/2018)

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach