Wizyta Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Montrealu

12 czerwca 2017 roku wizytę na Wydziale Prawa i Administracji UKSW złożył Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Montrealu Pan prof. Jean-François Gaudreault-Desbiens. W spotkaniu będącym kulminacją wizyty udział wzięli: Pani dr hab. Anna Tarwacka, prof. UKSW oraz Pan dr hab. Marek Świerczyński, prof. UKSW reprezentujący władze Wydziału, a ponadto Pani dr hab. Renata Kamińska, Pan dr hab. Dariusz Góra-Szopiński, prof. UKSW, Pani Małgorzata Wojtczak-Wałachowska (Z-ca Kierownika Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW), mgr Zbigniew Więckowski oraz przedstawiciele studentów.

Przedmiotem spotkania była prezentacja potencjału naukowego Uniwersytetu w Montrealu, w kontekście potencjalnej możliwości nawiązania współpracy badawczej pomiędzy dwoma ośrodkami.  Uczestnicy spotkania mieli możliwość bliższego zapoznania się z ofertą naukowo-badawczą największego na świecie, francuskojęzycznego uniwersytetu, jakim jest uczelnia w Montrealu. W swojej prezentacji Pan prof. Gaudreault-Desbiens wskazał na specyfikę prawną prowincji Quebec, na obszarze, którego współistnieją dwa porządki prawne – tzw. prawo zwyczajowe wywodzące się z tradycji anglosaskiej (common law) oraz prawo kontynentalne.  W wystąpieniu Pana profesora nie zabrakło bezpośredniego wskazania obszarów badawczych oraz projektów, w których specjalizuje się Wydział Prawa. Warto wspomnieć o prowadzonych od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku badaniach nad prawnymi aspektami tzw. sztucznej inteligencji czy projekcie Cyberjustice Laboratory (podstawowym celem laboratorium jest analiza wpływ technologii na wymiar sprawiedliwości i opracowanie konkretnych narzędzi technologicznych dostosowanych do rzeczywistości wymiaru sprawiedliwości).

W drugiej części spotkania zaprezentowany został potencjał naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Wydziału Prawa i Administracji.

W ramach prowadzonej dyskusji strony wyraziły gotowość podjęcia starań w celu sformalizowania współpracy poprzez podpisanie umowy o współpracy bilateralnej, która to umowa mogłaby przyczynić się do rozpoczęcia wspólnej pracy projektowej.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach