Wyniki naboru ofert w ramach projektu „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH! 2.0” - dotacja dla studentów Prawa

MNiSW podało wyniki naboru ofert w ramach projektu „NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH! 2.0”, w którym studenci Prawa UKSW otrzymali dotację w wysokości 7875 zł przeznaczoną na uczestnictwo w międzynarodowym konkursie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Celem konkursu jest popularyzacja międzynarodowego arbitrażu handlowego oraz Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Serdecznie gratulujemy!!!

Konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zorganizowany został w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu, którego celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności poprzez m.in. udział w konkursach/zawodach/konferencjach na arenie międzynarodowej.


 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach