Rekrutacja na Rok Akademicki 2017/2018

W tym roku na naszej uczelni przygotowano 2680 miejsc na 37 kierunkach na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich – to mniej niż w ubiegłym roku. Na studiach niestacjonarnych na dziewięciu kierunkach studiów I i II stopnia będzie mogło studiować 1235 osób. Zmniejszenie limitów przyjęć jest odpowiedzią na wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które opracowało nowy algorytm finansowania uczelni wyższych.

rekrutacja 1

Przyszyli studenci UKSW będą za to mieli do wyboru większą liczbę kierunków i specjalności. Już od października br. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (Instytut Socjologii) otwiera na studiach II stopnia stacjonarnych kierunek pn. ekonomia menedżerska. Program studiów łączy wiedzę z mikroekonomii, makroekonomii oraz zarządzania. Studenci będą m.in. analizować decyzje podejmowane przez menedżerów z zastosowaniem narzędzi ekonomicznych oraz nauczą się interpretować otrzymane wyniki.

Nasz Uniwersytet ma również propozycję nowych studiów teologicznych pod nazwą katolicka telewizja internetowa. Są to pierwsze w Polsce, elitarne studia dla tych, którzy chcą łączyć chrześcijańskie wartości z tworzeniem wysokich jakościowo propozycji komunikatów internetowych w formie programów, webinariów, reklam i innowacyjnych produktów. Absolwenci będą przygotowani do pracy reportera, prezentera, scenarzysty, scenografa, kierownika produkcji, menadżera telewizji internetowej. Z łatwością odnajdą się w nowoczesnych działach marketingu, agencjach reklamowych, i wszędzie tam, gdzie telewizja internetowa znajduje zastosowanie: biznes, doradztwo, coaching, sektor społeczny, polityka i wiele innych.

Poszerza się również oferta studiów na UKSW w języku angielskim. Od ubiegłego roku można studiować specjalność na kierunku filozofia pn. Philosophy and Culture of East-Central Europe – Experience and Thought. Już od 15 maja br. trwa rekrutacja na studia pn. Sustainability Studies w Instytucie Ekologii i Bioetyki Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej. Program studiów koncentruje się na koncepcji zrównoważonego rozwoju w kontekście osiągania dobrobytu gospodarczego i sprawiedliwości społecznej. Są to studia II stopnia, magisterskie. Studia po angielsku adresowane są do kandydatów zarówno z zagranicy, jak i z Polski.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest uczelnią publiczną, studia stacjonarne są bezpłatne, ale tak jak na innych uczelniach obowiązuje opłata rekrutacyjna, na UKSW wynosi ona 85 zł (drugi i kolejny kierunek – 60 zł). Rekrutacja na studia stacjonarne zakończy się 12 lipca (ogłoszenie wyników – 19 lipca), a na studia niestacjonarne potrwa do wyczerpania limitów. Proces rekrutacji odbywa się, jak co roku, drogą elektroniczną poprzez system IRK – www.irk.uksw.edu.pl  . Szczegóły na stronie www.rekrutacja.uksw.edu.pl .        

W tym roku nasza Uczelnia przygotowała niespodzianki dla najlepszych kandydatów na studia stacjonarne. Ci, którzy na tegorocznej maturze uzyskali z dowolnego przedmiotu 100% punktów na poziomie rozszerzonym otrzymają tablety, smartfony oraz kamery cyfrowe. Trzeba tylko wziąć udział w rekrutacji, złożyć dokumenty, zostać przyjętym i rozpocząć studia.

Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach