Oferta praktyk w Wiedniu

Szanowni Państwo,w załączniku zamieszczamy informację nt. praktyk . Zachęcamy do zapozniania się o ofertą.

Koszty dojazdu, zakwaterowania i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki ponosi student.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach