INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW NIEETATOWYCH

W związku z nowymi wytycznymi osoby, które zostały wskazane do prowadzenia zajęć w ramach umów zlecenia w roku 2017/2018 zobowiązane są przekazać następujące dokumenty:

1)   Podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UKSW. W podaniu należy wskazać przedmioty wraz z forma zajęć. Podanie musi być zaakceptowane przez Kierownika Katedry (wzór w załączeniu oraz dostępny na stronie internetowej w zakładce Pracownicy – Aktualności).

2)   Kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu oraz dostępny na stronie internetowej w zakładce Pracownicy – Aktualności).

3)   Karta przedmiotu (wzór w załączeniu oraz dostępny na stronie internetowej w zakładce Pracownicy – Aktualności).

4)   Wykaz publikacji.

5)   Oświadczenie do celów składkowych i podatkowych oraz oświadczenie zleceniobiorcy do celów rozliczeń z ZUS (dostępne na stronie http://uksw.edu.pl/pl/umowy-cywilno-prawne).

  • dokumenty będą przekazane do Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia wraz z przygotowaną umową zlecenia;
     
  • uzupełnione dokumenty dla wszystkich osób z Katedry należy przekazać do Pani Małgorzaty Kalinowskiej – Głównego Specjalisty ds. Finansowych, pokój 1705B.

                                                                                              

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach