Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problemowi konfiskaty mienia w Polsce

W dniach 28-30 czerwca bieżącego roku w Auditorium Maximimum UKSW odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problemowi konfiskaty mienia w Polsce i wysiłkom na rzecz jego restytucji. Konferencję została zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UKSW oraz Loyola School of Law Loyola Marymount University (Kalifornia).

Patronat nad konferencją sprawowały, między innymi, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.

W panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawiciele instytucji publicznych (Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prokuratorii Generalnej RP), praktycy (Polska, USA, Rumunia, Serbia, Węgry) oraz naukowcy (USA, Polska, Czechy, Ukraina).

W przygotowaniu jest zbiór publikacji pokonferencyjnych, które ukażą się w specjalnym wydaniu czasopisma prawniczego Loyola International and Comparative Law Review.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach