Wydział Prawa i Administracji UKSW Nr 1 w Polsce

Mamy przyjemność poinformować, iż zgodnie z rankingiem opublikowanym w dniu 21 lipca br. w ogólnopolskim dzienniku "Rzeczpospolita", WPiA UKSW zajął pierwsze miejsce pośród akademickich wydziałów prawa w kategorii najbardziej popularnych wydziałów prawa w Polsce podczas tegorocznej rekrutacji na I rok studiów.  
O jedno miejsce na pierwszym roku stacjonarnych studiów prawniczych starało się średnio aż 6,64 chętnych. Dziękujemy za zaufanie !!!

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach