Zaproszenie na międzynarodowe seminarium naukowe "Future of Europe - polska i niemiecka perspektywa"

Chcąc uczestniczyć w europejskiej debacie o przyszłości Europy, Katedra Prawa Dyplomatycznego i Dyplomacji Publicznej Instytutu Prawa Międzynarodowego, Unii Europejskiej oraz Stosunków Międzynarodowych zaprasza na międzynarodowe seminarium naukowe organizowane we współpracy z Universität Osnabrück, Universität Siegen oraz Fernuniversität Haagen. Seminarium naukowe odbędzie się 29 września 2017 r. w Auli Schumana w budynku 21 na WPiA UKSW.
Celem tego projektu jest uczestnictwo w ogólnoeuropejskiej dyskusji w ramach procesu Białej Księgi (White Paper) Future of Europe - Reflections and scenarios for the EU27by 2025. Nasze naukowe spotkanie przedstawicieli doktryny niemieckiej i polskiej ma umożliwić omówienie i ocenę przedstawionych w Białej Księdze scenariuszy rozwoju UE z polskiej i niemieckiej perspektywy. Seminarium wsparła finansowo Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, za co serdecznie dziękujemy. Seminarium odbędzie się w języku polskim i niemieckim, lecz zapewnione zostało tłumaczenie.  Załączamy program seminarium.
 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach