2 roku II stopnia (dot. studentów 2017/18 uzupełnienie efektów kształcenia)

Dotyczy tylko studntów z innych kierunków niż administracja i prawo !!!
Na podstawie §1 i §2 Uchwały nr 203/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW, z dnia 27 czerwca 2017 r., w sprawie uzupełniania efektów kształcenia przez Studentów kierunku Administracja II stopnia, ustala się wykaz następujących przedmiotów uzupełniających, dla studentów kierunku Administracja studia II stopnia w celu uzupełnienia brakujących efektów kształcenia ze studiów I stopnia:
1. Wstęp do prawoznawstwa wraz z teorią legislacji administracyjnej – 15h realizacja w 1sem.
2. Prawo administracyjne – 15 h realizacja w 2 semestrze
3. Postępowanie administracyjne – 15 h realizacja w 3 semestrze.
Wymienione przedmioty będą realizowane w formie konwersatoriów zakończonych zaliczeniem na ocenę. Rejestracja na zajęcia w USOSweb wg harmonogramu.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach