Egzaminy poprawkowe dla studentów z przywróconymi terminami

Studenci przystępujący do egz. z przywróconym terminem muszą odebrać z dziekanatu decyzje w tej sprawie.
Egzamin Gospodarka komunalna                              22.09.2017 godz.16.30 s.1737 bud.17
Pubiczna infrastruktura informacyjna                         22.09.2017 godz.9.00 sala 313 bud.21
Podstawy prawa karnego                                             25.09.2017 godz. 11:30 s. 1742 bud. 17
Egzamin Postępowanie sądowo-administracyjne  29.09.2017 godz.15.00 sala108 bud.21
Egzamin Metody i techniki pracy w administracji     27.09.2017 ( środa) godz.10.00 sala 1737 (egzamin ustny) bud.17

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach