Narodowy Kongres Nauki w Krakowie


JM Rektor UKSW wraz z najbliższymi współpracownikami, w tym Dziekanem WPiA prof. dr hab. Markiem Michalskim, uczestniczył w Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie. Podczas konferencji zaprezentowana została „konstytucja dla nauki”.

W dniach 19 i 20 września odbył się Narodowy Kongres Nauki, podczas którego zaprezentowano projekt nowej ustawy regulującej kwestie nauki i szkolnictwa wyższego. To najważniejsze wydarzenie dla szkół wyższych, które będą musiały zaadaptować się do nowych wyzwań stawianych przed uczelniami. Wśród najważniejszych zagadnień omawianych podczas Narodowego Kongresu Nauki były m.in.: parametryzacja jednostek naukowych, jakość w dydaktyce czy wprowadzenie dwóch flagowych programów dla uczelni: Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza oraz NKNRegionalne inicjatywy doskonałości.NKN

Pierwszy projekt będzie przeznaczony dla uczelni spełniających wymagania określone w nowej ustawie. - Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez międzynarodowy panel ekspertów o światowej renomie, a program będzie wspierał wieloletnią strategię uczelni na rzecz doskonałości. Mechanizm finansowania takich uczelni będzie oparty o wieloletni kontrakt, który będzie zobowiązywać uczelnie do osiągnięcia zadeklarowanych we wniosku celów – mówił podczas kongresu Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W Narodowym Kongresie Nauki udział wzięły władze UKSW:

  • JM Rektor - Ks. Prof. Stanisław Dziekoński
  • Ks. Prof. Maciej Bała – Prorektor ds. Ogólnych i Rozwoju
  • Ks. Prof. Ryszard Czekalski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej
  • Prof. Anna Fidelus – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
  • Dr Maria Hulicka – Kanclerz
  • Mgr Anna Kołcz – Kwestor
  • Prof. Marek Michalski – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
  • Ks. Prof. Piotr Tomasik – Dziekan Wydziału Teologicznego

W kongresie uczestniczyli również przedstawiciele studentów i doktorantów naszego Uniwersytetu. 

Proces przygotowywania nowej ustawy rozpoczął się w lutym 2016 roku, gdy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na opracowanie założeń do zmian w systemie szkolnictwa wyższego.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach