Filozoficzne Aspekty Prawa Karnego

Zaproszenie

 

Koło Naukowe Studentów Filozofii UKSW

oraz

Koło Naukowe Prawa Karnego Materialnego UKSW

mają zaszczyt zaprosić na

 

Ogólnopolską Konferencję Naukową Studentów i Doktorantów

 

Filozoficzne Aspekty Prawa Karnego

 

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2017 roku

w Auli im. Roberta Schumana, Auditorium Maximum UKSW.

 

Program:

 

09:00 – 09:20                     Powitanie gości

09:20 – 09:55                     Pan prof. dr hab. Jarosław Majewski, UKSW – O związkach prawa karnego i filozofii

09:55 – 10:20                     Pan dr Krzysztof Szczucki, UW – Etyczna legitymizacja prawa karnego

10:20 – 10:50                     Dyskusja

10:50 – 11:00                     Przerwa

11:00 – 11:20                     Ewa Grzęda, Maciej Juzaszek, UJ – Metoda refleksyjnej równowagi w prawie karnym 

11:20 – 11:40                     Karolina Piech, UWr – Włączenie się do cudzego zakresu odpowiedzialności a obiektywne przypisanie skutku w prawie karnym na przykładzie odpowiedzialności karnej za błąd medyczny

11:40 – 12:00                     Magdalena Łach, UKSW – Za co karzemy – czyli skutkowe i nieskutkowe ujęcie form współdziałania przestępnego w kontekście etyki

12:00 – 12:20                     Patryk Gacka, UW – ‘International harm principle’ – krytyka koncepcji kryminalizacji ponadnarodowej 

12:20 – 12:40                     Dyskusja

12:40 – 12:50                     Przerwa

12:50 – 13:10                     Joanna Michałowska, Bartłomiej Oręziak, UKSW – WINA NIEWINNYCH – WINA ZBIOROWA W MYŚLI KARLA JASPERSA

13:10 – 13:30                     Paulina Łabieniec, UŁ – Dlaczego człowiek ponosi odpowiedzialność karną? Na podstawie teorii karnej Edmunda Krzymuskiego

13:30 – 13:50                     Joanna Repeć, UKSW – Filozoficzne założenia poglądów składających się na tzw klasyczną szkołę prawa karnego 

13:50 – 14:10                     Łukasz Duśko, UJ – Cel kary i jej zasadność a podstawowe założenia dot natury człowieka

14:10 – 14:30                     Dyskusja

14:30 – 15:20                     Przerwa obiadowa

15:20 – 15:40                     Sebastian Zieliński, UwB – Personalistyczna godność człowieka jako wartość limitująca stosowanie norm prawa karnego

15:40 – 16:00                     Michał Jaśkowiec, UO – Zagadnienie „prawa do życia” w aspekcie zabójstwa eutanatycznego

16:00 – 16:20                     Maciej Zaborski, UO – „Dwie rzeczy wypełniają mą duszę nieustającym zachwytem i podziwem, niebo gwiaździste nade mną, a prawo moralne we mnie”, czyli słów kilka o kantowskiej teorii kary

16:20 – 16:40                     Stanisław Puchniewicz, UKSW – Zemsta czy sprawiedliwość? Filozoficzne zagadnienia wokół kary śmierci

16:40 – 17:00                     Dyskusja

17:00                                  Zakończenie

Organizatorzy:

KNSF:

zarzad.knsf.uksw@gmail.com

facebook.com/knsf.uksw

KNPKM:

konferencja.knpkm@gmail.com

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach