Prawo

„Program stażowy dla studentów prawa – równe szanse na konkurencyjnym rynku”

Nr  POWR.03.01.00­IP.08­00­SP2/17

 

W okresie 1 listopada 2017 r. do 1 marca  2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UKSW realizowany będzie program w ramach którego studenci Prawa będą mieli szansę odbyć płatne staże w wiodących przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku oraz u innych pracodawców. Zasadniczym celem programu jest umożliwienie studentom uzyskania doświadczenia, które ułatwi im odnalezienie się na wysoce konkurencyjnym rynku usług prawniczych.

Do kogo skierowany jest program?

- studenci jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo, którzy ukończyli co najmniej trzeci rok studiów.

Kryteria rekrutacji: status studenta 4 lub 5 WPIA UKSW  na kierunku Prawo - studia stacjonarne; wyniki w nauce (średnia ocen).

 
Udział w projekcie daje unikalne szanse zdobycia doświadczenia pracy w działach prawnych wiodących na polskim rynku przedsiębiorstw (m.in. Enea S.A., Energa S.A., PGE S.A.,Grupa Azoty, Energa S.A., PGE S.A., Tauron S.A., PKN Orlen S.A., PGNiG S.A., KGHM S.A., Węglokoks S.A.)
Zdobyte w ramach uczestnictwa w projekcie doświadczenie, wraz z możliwościami networkingu, stanowić będą dla uczestników istotną pomoc w odnalezieniu się na coraz bardziej wymagającym rynku usług prawnych.
 
Wynagrodzenie za udział w stażu wyniesie 18,50 zł./h. Wymiar stażu wynosi 360 godzin w ciągu maksymalnie 4,5 miesięcy (w tym co najmniej 20 godzin w trakcie tygodnia).

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach