Rekrutacja

„Administracja na tak! – rozwój kompetencji praktycznych
na kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji UKSW”

Nr POWR.03.01.00-00-S114/17

 

UWAGA!!! Rekrutacja do Projektu Administracja na tak! została zakończona 8.12.2017 godz. 16.00,

.............................................................................................................................................................................................................

 

II REKRUTACJA DO PROJEKTU

Od 4 grudnia do 8 grudnia do godz. 16.00 trwa II rekrutacja do projektu, na takich samych zasadach, jak I rekrutacja.

.............................................................................................................................................................................................................

ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU

W celu zgłoszenia do procesu rekrutacyjnego do projektu należy wypełnić formularz zgłoszenia udziału w projekcie i przesłać na adres przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej dr Aleksandry Syryt a.syryt@uksw.edu.pl do 26 listopada br.

W treści wiadomości proszę podać PO WER administracja.

Komisja Rekrutacyjna na podstawie zgłoszeń, które spełniają kryteria dostępu sporządzi listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w stażach.

Rekrutacja uczestników projektu nastąpi w oparciu o kryteria dostępu, którymi będą:

1) aktualny wpis na listę studentów WPiA UKSW na kierunku Administracja studia stacjonarne I stopnia na 2 lub 3 roku studiów 

2) brak realizacji stażu wg projektu (po raz drugi);

3) średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów.

 

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane drogą elektroniczną przez adres email podany w formularzu zgłoszeniowym.

W celu dopełnienia wymogów rekrutacji osoby zakwalifikowane do projektu będą musiały złożyć w Biurze Projektu dokumenty wymagane Regulaminem rekrutacji i organizacji staży studenckich w ramach projektu „Administracja na tak! – rozwój kompetencji praktycznych na kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji UKSW”.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach