Kontakt

„Administracja na tak! – rozwój kompetencji praktycznych
na kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji UKSW”

Nr POWR.03.01.00-00-S114/17

Kierownikiem projektu jest dr Radosław Mędrzycki

Kontakt: r.medrzycki@uksw.edu.pl

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach