Dokumenty

„Administracja na tak! – rozwój kompetencji praktycznych
na kierunku Administracja Wydziału Prawa i Administracji UKSW”

Nr POWR.03.01.00-00-S114/17

Regulamin staży

Umowa stażowa

Program stażu

Dokumenty uczestnika stażu

 załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2. Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych

załącznik nr 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

załącznik nr 4. Zgoda na przetwarzanie wizerunku

załącznik nr 5. Informacje o uczestniku projektu

załącznik nr 6. Zakres danych osobowych przetwarzanych w CST

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach