Miejsca staży

„Program stażowy dla studentów prawa – równe szanse na konkurencyjnym rynku”

Nr  POWR.03.01.00­IP.08­00­SP2/17

Enea S.A.

Energa S.A.

PGE S.A.

Grupa Azoty, Energa S.A.

PGE S.A.

Tauron S.A.

PKN Orlen S.A.

PGNiG S.A.

KGHM S.A.

Węglokoks S.A.

kancelarie prawne
 
urzędy administracji publicznej
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach