Dokumenty

„Program stażowy dla studentów prawa – równe szanse na konkurencyjnym rynku”

Nr  POWR.03.01.00­IP.08­00­SP2/17

 

Regulamin staży

Umowa stażowa

Program stażu

Dokumenty uczestnika stażu

załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2. Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych

załącznik nr 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

załącznik nr 4. Zgoda na przetwarzanie wizerunku

załącznik nr 5Informacje o uczestniku projektu

załącznik nr 6. Zakres danych osobowych przetwarzanych w CST

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach