Kontakt

„Program stażowy dla studentów prawa – równe szanse na konkurencyjnym rynku”

Nr  POWR.03.01.00­IP.08­00­SP2/1

 

Kierownikiem projektu jest dr Mateusz Tchórzewski.

Konakt: m.tchorzewski@uksw.edu.pl

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach