Pan dr Michał Rams z 2 pozycją na liście zwycięzców Konkursu „Rising Stars – Prawnicy jutra"

Adwokat dr Michał Rams, Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego na WPiA, a jednocześnie Młodszy Partner w Kancelarii Kardas & Kardas z Krakowa został w dniu 15 listopada 2017 r. uhonorowany Nagrodą Główną w konkursie „Rising Stars - Prawnicy Jutra 2017”, otrzymując tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2017” i zajmując 2 pozycję na liście laureatów Konkursu. Serdecznie gratulujemy!

Jak wskazuje portal kancelaria.lex.pl, Pan dr Michał Rams został „Nagrodzony m.in. za szeroką wiedzę i szczególne kompetencje w obszarze prawa karnego. Obronił rozprawę doktorską poświęconą problematyce wykładni prawa karnego w kontekście brzmienia i celu prawa Unii Europejskiej – była to jedna z pierwszych prac dotyczących tego zagadnienia. Prof. Włodzimierz Wróbel – p.o. kierownika Katedry Prawa Karnego Uj i sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego powiedział o laureacie następująco: „Jego teksty naukowe cechuje samodzielność, wnikliwość oraz wysoki poziom merytoryczny. Dr Rams został właśnie adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie wkrótce zacznie prowadzić ćwiczenia i seminaria. Ale to nie jedyna uczelnia, z którą jest związany – na Uniwersytecie Jagiellońskim jest koordynatorem Sekcji Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej, która zajmuje się pomocą prawną dla najuboższych. Jest również członkiem Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. To również laureat nagrody Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie dla najlepszych aplikantów, stypendysta grantu badawczego dla młodych naukowców, ale też zwycięzca ogólnopolskiego konkursu Krasomówczego”.

Konkurs organizowany przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną ma na celu wyłonić młodych prawników, którzy swoją wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych. Wśród kryteriów wyboru laureatów znalazły się m.in. kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową, działalność pro bono, a także sukcesy osobiste.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach