Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawo restrukturyzacyjne – ocena po dwóch latach funkcjonowania”

Koło Naukowe Prawa Handlowego UKSW wraz z Kancelarią CMS serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową  „ Prawo restrukturyzacyjne - ocena po dwóch latach funkcjonowania”, która odbędzie się 18 grudnia 2017 r., w godzinach 9.30 - 15.00, w Auli Schumana w bud. 21, na Kampusie Wóycickiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konferencję otworzy Dziekan WPiA UKSW Prof. dr hab. Marek Michalski. Moderatorem I Panelu będzie Prof. UKSW dr hab. Marek Świerczyński, natomiast II Panel poprowadzi SSO Dr Tomasz Szczurowski.

Podczas wydarzenia referaty wygłoszą m.in. Prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. Anna Hrycaj, Prof. UWr dr hab. Izabella Gil, Prof. UG dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, Prof. SGH dr hab. Sylwia Morawska, SSR dla m. st. Warszawy Piotr Kędzierski, Mec. Agnieszka Ziółek z Kancelarii CMS oraz Mec. Bartosz Sierakowski z Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy.

Na konferencji poruszone zostaną takie tematy jak społeczne znaczenie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, prymat postępowań restrukturyzacyjnych przed postępowaniem upadłościowym, charakter prawny planu restrukturyzacyjnego, wykorzystywanie procedur restrukturyzacyjnych w praktyce przez przedsiębiorców, pozycja wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 10 grudnia 2017 r. na adres knph.uksw@gmail.com

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach